זוכים מבצע חצי חינם :

גניפר דלשאד
קרין כפיר
אפרת מעלן
מנשה זוהר
נחום בביקר
לידור שלמה
שושנה בן דוד
עזרא גני
עמיר פינטו
אורלי גנור לוי